Stezka šifrovačka
Stezka

Úvod

Vítejte na šifrovačce Stezky!

Toto je internetová šifrovačka, která ověří vaše šifrátorské schopnosti. Na konci bude možná i poklad, takže se snažte!

Jak to celé bude fungovat?

Vždy dostanete útržek nějakého příběhu, v němž bude schovaná šifra. Poté co se vám ji podaří vyluštit (Výsledkem bude vždy aspoň trochu smysluplné slovo, nebo více slov oddělené mezerou.), tak přejdete do formuláře, který je pod šifrou. Do formuláře vyplníte "Číslo šifry". Číslo šifry je vždy napsané nad zadáním šifry. Proto si vždy vyluštěné heslo někam napiště spolu s číslem šifry , aby jste se mohli vrátit k poslední šifře, kdyby jste náhodou šifrovačku nedokončili zaráz. Do kolonky "Jméno" napište svoji přezdívku nebo jméno. A do posledního pole vepište vyluštěné heslo. Poté klikněte na tlačítko "Odevzdat" a to vás buď pošle zpět, pokud jste zadali špatné heslo, nebo vás hodí na další šifru, pokud jste uhádli. Pokud šifrovačku nedokončíte zaráz a zavřete ji, tak se vám postup neuloží. Znovu se ocitnete na první šifře. Ale nezoufejte! Vyberete si číslo šifry, kterou jste doluštili jako poslední, zadáte k ní heslo, které jste si poznačili a hned se ocitnete na poslední nedoluštěné šifře. A kdyby jste si s čímkoliv nevěděli rady, tak pište na Discord. Tak hurá do toho!

Podivný klášterní den

Je 3. září, léta páně 1211. Počasí je škaredé, že by ani pes nevystrčil čumák ze dveří. Pozoruješ velkým gotickým oknem klášterní jídelny, jak na obloze táhnou šedivé mraky. Mrazivý vítr žene déšť proti oknu kláštera a tak je zřetelně slyšet, jak o skleněné tabulky bubnují kapky. Trochu víc se zachumláš do své novické kutny. Ostatní bratři benediktíni ještě nemají dojezenou snídani a tak se jídelní síní rozléhá klapání dřevěných lžiček o misky.

Bratr Ignác, který sedí vedle tebe, tě najednou dloubne loktem. Přiblížíš k němu ucho a slyšíš, jak šeptá: "Snad se dneska zas nepůjde na pole v tomhle počasí.". Při té představě jen tiše souhlasně zamručíš. "Konec snídaně! A připravte si věci na pole!," ozve se z čela stolu hlas opata Chuna. S Ignácem si jen vyměníte zoufalé pohledy. V duchu přemýšlíš nad tím, že bys raději luštil staré transkripty v klášterní knihovně.

Na poli je náročná práce. Musí se včas zorat, neboť už i tak je pozdě. Ale donutit krávy, aby vylezly na pole a táhly pluh je nadlidský úkol. Země je rozmoklá a pole je jedna velká louže. Kravám i lidem se boří končetiny do bahna. Vítr s deštěm tě šlehá do obličeje. Nejvíc je ti zima na kotníky, které máš holé, protože kutna není dost dlouhá.

Z ničeho nic se na pole přiřítí jezdec v lehké zbroji. Zřejmě královský posel. Ale co tu chce? "Všichni zpět do kláštera do jídelny! Okamžitě! Jedná se o rozkaz opata." křikne jezdec a už pádí k další skupině mnichů na vedlejším poli. Nějak nevíš, jestli je dobrá zpráva, že můžete jít zpět z pole, nebo špatná, protože se děje něco nestandartního.

V klášteře se čeká, až se sejdou všichni mniši. Poté před vás předstoupí opat a začne vykládat: "Král Přemysl Otakar I. nám poslal prosbu, jestli bychom nemohli vyluštit tuto šifru. Prý je to nadmíru důležité a tak nám samozřejmě bude potěšením se o to postarat. Kdo na to přijde první, nechť okamžitě přijde za mnou a předloží mi výsledek. Pokud bude správný, odměna nejlepšího nemine." Opat položí zmíněnou šifru na stůl před sebe. A už se ženeš spolu s ostatními mnichy ke stolu a luštíš.

Šifra 1

Číslo šifry:
Jméno:
Heslo: